Reklamačné podmienky

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od doručenia tovaru prostredníctvom emailu a to elektronickou formou na tento email: [email protected], vyplneným vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy (nájdete nižšie) a priložením kópie faktúry. Reklamácia sa nevzťahuje na  e-magazín. V prípade knihy je potrebné ju spolu s faktúrou a dokumentom „VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY“ doručiť na adresu predávajúceho do 14 dní od oznámenia zámeru vrátiť tovar. Vrátiť knihu je možné len v originálnom balení bez otvorenia zásielky alebo v prípade poškodenia priamo pri prevzatí od kuriéra alebo zaslaním na adresu predávajúceho.

Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Zo zákona má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára nižšie:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Storki s.r.o.
Jankolova 1543/9
851 04 Bratislava
Slovensko

[email protected]
Zodpovedná osoba – Peter Farkaš

IČO: 52713008

DIČ: 2121159964


Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: …………..

Dátum objednania …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.