Ochrana osobných údajov

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Storki s.r.o.

IČO: 52713008

DIČ: 2121159964

S miestom podnikania: Jankolova 1543/9, 851 04 Bratislava

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. vložka číslo:  142572/B.

Aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako s nimi narábame?

Vaše osobné údaje zbierame cez nákupný systém Woocommerce za účelom spracovania a odosielania objednávok. Zbierame  e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno a adresu kupujúceho. Tieto osobné údaje používame výlučne iba na spracovanie objednávok z našej stránky, neposkytujeme ich žiadnej tretej strane s výnimkou kuriérskej spoločnosti, ktorá ich potrebuje na odoslanie tovaru a v rámci potreby k nim má prístup podpora rozšírenia Woocommerce a isklad . Zabezpečenie osobných údajov odberateľa je podmienené zabezpečením webstránky cez rozšírenie o funkcionality All in One WP Security & Firewall a taktiež cez SSL (Secure Socket Layer) enkrypciu dát.

Počas vypĺňania predajného formulára v sekcii pokladňa zbierame e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno a adresu kupujúceho za účelom kontaktovania zákazníka pri nedokončení objednávky. Zákazník má  možnosť toto zbieranie dát v sekcii pokladňa vypnúť.

Údaje, ktoré zbierame cez objednávací formulár slúžia výhradne na to, aby sme mohli kupujúceho kontaktovať s výzvou na zaplatenie a po pripísaní prostriedkov na účet mu odoslať na uvedenú adresu tovar. Pri objednávke má zákazník možnosť prihlásiť sa na odber newslettera, táto možnosť je voliteľná a slúži výhradne na informovanie zákazníka ohľadom zaradenia nového produktu do ponuky.  Zhromaždené údaje nebudú používané na iné účely.

Kto má prístup k vašim údajom?

K osobným údajom odberateľa máme prístup iba my a náš hostingovy provider Active24, ktorý s týmito dátami síce nepracuje, ale v prípade našej požiadavky by vedel tieto údaje vyhľadať.Pri objednávaní tovaru bude mať k vašim údajom  prístup kuriérska spoločnosť.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte okrem iného právo:
– na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel a po akú dlhú dobu,
– kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu,
– žiadať o opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne,
– na výmaz vašich osobných údajov,
– na obmedzenie používania vašich osobných údajov,
– získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v elektronickej podobe,
– podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kto sa stará o vaše údaje a ako nás môžete kontaktovať?

O vaše osobné údaje sa starajú prevádzkovatelia webstránky obchod.lenivakucharka.sk a kontaktovať nás môžete kedykoľvek cez kontaktný formulár, alebo na email [email protected].

Je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné?

Poskytovanie osobných údajov nie je nevyhnutné, ak ale užívateľ chce vytvoriť objednávku, musí zadať svoju emailovú adresu, meno, telefón a adresu doručenia, na ktorú mu bude tovar odoslaný.

Cookies

Čo sú to cookies

Cookies je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak toto používa cookies. Viac informácií o Cookies nájdete tu.

Prečo používame cookies

Väčšina internetových stránok, vrátane webstránky obchod.lenivakucharka.sk využíva funkcionalitu cookies. Využívame ju hlavne na vylepšenie stránky a jej optimalizáciu. Návštevou našej stránky automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím cookies.

Aplikácie na stránke, ktoré využívajú cookies:

Google Analytics
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Tag Manager
https://developers.google.com/tag-manager/devguide